Verzekeringen: verzeker dat wat nodig is
Naleving Arboregels kan beter
Iedere twee jaar onderzoekt de Inspectie SZW in hoeverre bedrijven de Arbeidsomstandighedenwet naleven. Waar moet u zoal aan voldoen en in hoeverre houden bedrijven zich aan de regels?
Lees meer...

Sommige risico’s zijn te groot om zelf te dragen. Zo leidt brand in veel gevallen tot een faillissement. Bij dit soort aanzienlijke risico’s is verzekeren vaak noodzakelijk. Assurantiekantoor Visser inventariseert voor u welke verzekeringen u nodig heeft – en welke niet.

Wanneer verzekeren?

U heeft de risico’s binnen uw bedrijf geanalyseerd. Vervolgens bekijken we samen hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat dan de (financiële) consequenties zijn. Heeft u een buffer om bepaalde schades zelf op te vangen of is verzekeren verstandiger? Assurantiekantoor Visser heeft alle expertise in huis om deze vragen deskundig te beantwoorden. Zodat u zorgvuldig met uw bedrijfsrisico’s om kunt gaan.

De beste verzekeringen voor ondernemers

Wij zorgen ervoor dat u alleen datgene verzekert wat echt nodig is. Wij selecteren voor u de beste verzekeringen voor ondernemers:

Assurantiekantoor Visser , hét adres voor al uw vragen over risico’s en verzekeren

Bij Assurantiekantoor Visser vindt u een persoonlijk klankbord voor al uw ondernemersvragen. Van risicoanalyse tot verzekeren en van employee benefits tot pensioen. Bel 033 - 4614545 voor een verhelderend gesprek op ons kantoor in Amersfoort


Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.