Bent u voorbereid op brand?
Brand! Je wenst het je ergste vijand nog niet toe. Maar hoe goed bent u eigenlijk voorbereid op een mogelijke brand? Werken uw rookmelders bijvoorbeeld wel? Of heeft u helemaal geen rookmelders?

preventie brandIn 70 procent van alle Nederlandse woningen hangt een rookmelder. Dat lijkt een mooie score, maar schijn bedriegt. Want slechts in 45 procent van de gevallen doet de rookmelder wat hij moet doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie.

Effectieve werking
Rookmelders werken vaak niet omdat de batterij leeg is. Ook hangen ze niet altijd op de juiste plek. In de hal en op de overloop zijn ze overal goed hoorbaar, maar daar hangt de rookmelder slechts in 35 procent van de gevallen. Nog beter is het als u in alle ruimten waar iemand kan slapen een rookmelder plaatst. En dat u de melders koppelt zodat ze allemaal afgaan als één melder rook detecteert. U kunt de rookmelder zelfs doorkoppelen naar een telefoon bij iemand uit de directe omgeving. Een aanrader als u niet zo mobiel meer bent.

Test uw rookmelder
De gebrekkige aandacht voor de rookmelder kan voortkomen uit het slechte imago van het apparaat. Het gepiep bij een lege batterij en een regelmatig vals alarm, worden als storend ervaren. Bovendien moet de werking eens per maand getest worden. Vier op de vijf Nederlanders doet dat niet en 15 procent geeft zelfs toe de rookmelder helemaal nooit te testen. In ruim drie op de tien huishoudens hangt überhaupt geen rookmelder. Hoe is dat bij u?

Vluchtplan
Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om in geval van brand spullen te pakken en het huis te ontvluchten? Volgens richtlijnen mag dit hooguit vijf minuten in beslag nemen, erg krap. Met een vluchtplan kunt u in kaart brengen hoe en waar u naar buiten gaat en waar u elkaar buiten de woning treft bij brand. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een dergelijk vluchtplan echter niet.

Preventie en verzekering
Neem eens de tijd om maatregelen voor brandpreventie te treffen. Schaf rookmelders aan, installeer ze en controleer ze regelmatig. Ook een brandblusser, een blusdeken en een vluchtplan horen in het preventiepakket. Laat ten slotte ook uw inboedelverzekering doorlichten. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Wij gaan na of u optimaal verzekerd bent bij brandschade.(14-03-2017)